Kotiutus

Kotiutus

  Letkuravitsemuksen aloitus ja kotiuttaminen

  Letkuravitsemus on vakiintunut tapa huolehtia vajaaravitsemusriskissä olevien henkilöiden riittävästä ravinnonsaannista, ja sen turvallisuus ja edut on osoitettu kiistattomasti.

  Letkuravitsemus vaikuttaa potilaan elämään todennäköisesti monella eri tasolla seuraelämästä perhe- ja työelämään sekä harrastuksiin, matkusteluun ja intiimeihin suhteisiin. Joidenkin potilaiden ja omaishoitajien voi myös olla aluksi vaikea sopeutua letkuruokintaan kotona. Letkuruokinnan aloittaminen voi tuottaa potilaille epäilyksiä edellä mainituista syistä, ja heidän kotiuttamisensa voi tuntua terveydenhuollon ammattilaisista vastahakoiselta.

  Potilaan vastahakoisuus
  Potilailla ja omaishoitajilla on monia kysymyksiä, tunteita ja tarpeita, kun päätös letkuravitsemuksen aloittamisesta tai potilaan kotiuttamisesta on tehty. Asianmukaisen tuen puute voi estää potilaita hyväksymästä letkuruokintaa ja voimistaa heidän epäilyksiään ja huoltaan tulevasta. Epäilykset ja tiedonpuute johtavat pahimmillaan siihen, että potilas tai omaishoitaja tekee virheitä letkuruokinnassa tai ei noudata ohjeita.

  Edellä mainitut tilanteet voivat vaarantaa potilaan terveyden. Riittämätön letkuravinnon saanti voi johtaa vajaaravitsemukseen ja toipumisen hidastumiseen.

  Potilaiden ja omaishoitajien letkuravitsemusta koskevat ennakkoluulot voivat myös viivästyttää päätöstä syöttöletkun asettamisesta. On luonnollista pysähtyä punnitsemaan, pärjääkö potilas syöttöletkun kanssa tai selviytyykö omaishoitaja letkuruokinnasta kotona. Epäröinti voi kuitenkin pitkittää vajaaravitsemusta, mikä hidastaa toipumista ja lisää komplikaatioita, jotka puolestaan voivat johtaa pidempiin tai useammin toistuviin sairaalajaksoihin.

  Nutrician tuki
  Tämä sivusto tarjoaa tukea ja palveluja sekä arvokasta tietoa kaikesta letkuravitsemukseen liittyvästä sinulle ja potilaallesi. Tuen avulla autat potilastasi hyväksymään letkuruokinnan ja sopeutumaan siihen kotona parhaan hyödyn saavuttamiseksi ja saat myös omakohtaisen varmuuden siitä, että teet oikeita päätöksiä potilaidesi hyvinvoinnin kannalta.

  Letkuravitsemuksen aloittamista ja kotiutumista koskeva asianmukainen tieto ja tuki auttavat potilaita ja omaishoitajia paitsi hyväksymään letkuruokinnan myös selviytymään siitä, sopeutumaan siihen ja näkemään sen lopulta uudessa, myönteisessä valossa.

  Letkuravitsemuksen aloitus ja kotiuttaminen

  Letkuravitsemus on vakiintunut tapa huolehtia vajaaravitsemusriskissä olevien henkilöiden riittävästä ravinnonsaannista, ja sen turvallisuus ja edut on osoitettu kiistattomasti.

  Letkuravitsemus vaikuttaa potilaan elämään todennäköisesti monella eri tasolla seuraelämästä perhe- ja työelämään sekä harrastuksiin, matkusteluun ja intiimeihin suhteisiin. Joidenkin potilaiden ja omaishoitajien voi myös olla aluksi vaikea sopeutua letkuruokintaan kotona. Letkuruokinnan aloittaminen voi tuottaa potilaille epäilyksiä edellä mainituista syistä, ja heidän kotiuttamisensa voi tuntua terveydenhuollon ammattilaisista vastahakoiselta.

  Potilaan vastahakoisuus
  Potilailla ja omaishoitajilla on monia kysymyksiä, tunteita ja tarpeita, kun päätös letkuravitsemuksen aloittamisesta tai potilaan kotiuttamisesta on tehty. Asianmukaisen tuen puute voi estää potilaita hyväksymästä letkuruokintaa ja voimistaa heidän epäilyksiään ja huoltaan tulevasta. Epäilykset ja tiedonpuute johtavat pahimmillaan siihen, että potilas tai omaishoitaja tekee virheitä letkuruokinnassa tai ei noudata ohjeita.

  Edellä mainitut tilanteet voivat vaarantaa potilaan terveyden. Riittämätön letkuravinnon saanti voi johtaa vajaaravitsemukseen ja toipumisen hidastumiseen.

  Potilaiden ja omaishoitajien letkuravitsemusta koskevat ennakkoluulot voivat myös viivästyttää päätöstä syöttöletkun asettamisesta. On luonnollista pysähtyä punnitsemaan, pärjääkö potilas syöttöletkun kanssa tai selviytyykö omaishoitaja letkuruokinnasta kotona. Epäröinti voi kuitenkin pitkittää vajaaravitsemusta, mikä hidastaa toipumista ja lisää komplikaatioita, jotka puolestaan voivat johtaa pidempiin tai useammin toistuviin sairaalajaksoihin.

  Nutrician tuki
  Tämä sivusto tarjoaa tukea ja palveluja sekä arvokasta tietoa kaikesta letkuravitsemukseen liittyvästä sinulle ja potilaallesi. Tuen avulla autat potilastasi hyväksymään letkuruokinnan ja sopeutumaan siihen kotona parhaan hyödyn saavuttamiseksi ja saat myös omakohtaisen varmuuden siitä, että teet oikeita päätöksiä potilaidesi hyvinvoinnin kannalta.

  Letkuravitsemuksen aloittamista ja kotiutumista koskeva asianmukainen tieto ja tuki auttavat potilaita ja omaishoitajia paitsi hyväksymään letkuruokinnan myös selviytymään siitä, sopeutumaan siihen ja näkemään sen lopulta uudessa, myönteisessä valossa.

  Letkuravitsemuksen edut
  1

  Letkuravitsemuksen edut

  Letkuruokinta on turvallinen ja yleisesti hyväksytty tapa turvata riittävä ravinnonsaanti henkilöille, jotka eivät pysty nauttimaan riittävästi ruokaa tai nestettä suun kautta.

  Letkuravitsemus voidaan aloittaa monenlaisissa tilanteissa ja monista eri sairauksista kärsiville potilaille. Letkuruokinta parantaa kaikkien potilaiden ravinnonsaantia ja vähentää vajaaravitsemuksen ja siihen liittyvien terveysongelmien riskiä.

  Letkuravitsemuksella pyritään ehkäisemään seuraavia mahdollisia vajaaravitsemuksen seurauksia:

  Letkuravitsemus on myös joissakin tapauksissa ainoa keino pitää potilas hengissä.

  Fysiologisten etujen lisäksi letkuruokinta voi myös vähentää stressiä, jota monet potilaat ja omaishoitajat kokevat yrittäessään saada itsensä, lapsensa tai omaisensa syömään riittävästi ruokaa. Potilas voi pelätä ruuan päätyvän väärään kurkkuun, ja omaishoitaja saattaa olla huolissaan läheisensä riittävästä ravinnonsaannista. Letkuravitsemus voi lievittää monia näistä huolista, minkä ansiosta potilaat voivat keskittyä voimiensa palautumiseen ja paremman elämänlaadun saavuttamiseen.