Nutrician tuki

Nutrician tuki

  Potilaiden ja omaisten huolenaiheet

  Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää ymmärtää potilaiden ja omaishoitajien tunteet ja huolenaiheet sekä letkuruokintaan liittyvät tarpeet. Pelkoa ja huolta on mahdollista lievittää esittämällä oikeita kysymyksiä ja tarjoamalla asianmukaista tietoa ja tukea, jonka avulla potilaat ja omaishoitajat oppivat hyväksymään letkuruokinnan osaksi elämäänsä ja selviytymään siitä ongelmitta kotona.

  Potilaat ja omaishoitajat kokevat päätöksen letkuruokinnan aloittamisesta usein arveluttavaksi, eikä se monesti ole ainoa uusi hoitomuoto, johon heidän on sopeuduttava. Letkuravitsemus saattaa vaikuttaa aluksi haastavalta ja tekniseltä, mutta se vaatii veronsa myös tunnetasolla.

  Potilaiden ja omaisten yleisiä huolenaiheita:

  Potilaiden ja omaisten huolia voi lukea myös potilaiden usein kysytyistä kysymyksistä.

  Tuntemattoman pelko
  Jos potilaan on vaikea hyväksyä letkuravitsemusta, pääasiallisena syynä on usein tiedon puute. Potilas voi kyseenalaistaa letkuruokinnan tarpeellisuuden ja ihmetellä, miksi hänelle on valittu tietty syöttöletku ja kuinka kauan hänen on oltava letkuruokinnassa. Hän voi myös olla huolissaan siitä, kuinka letkuravitsemus onnistuu kotona ja mitä hänen tulisi tehdä, jos jokin menee vikaan.

  Normaali arki
  Potilaat ja omaiset ovat huolissaan myös letkuravitsemuksen vaikutuksesta tavalliseen arkeen ja erityisesti siitä, millä tavoin se rajoittaa elämää. Letkuruokinta näyttäytyy pelottavana, sillä se voi olla aikaa vievää, rajoittaa liikkumista ja muuttaa seuraelämää merkittävällä tavalla.

  Tavallisen ruuan kaipuu
  Letkuruokinnan myötä potilas ei voi enää aterioida ja nauttia hyvästä ruuasta entiseen tapaan, mikä on aiemmin ollut hänelle tärkeä ja normaali osa elämää. Hänen voi olla vaikea kohdata sitä tosiasiaa, ettei tavallinen ruokailu onnistu välttämättä enää koskaan. Kyvyttömyys tavalliseen ruokailuun saatetaan kokea rajoittavan myös yhdessäoloa ystävien ja perheen kanssa.

  Syyllisyys ja menetyksen tunne
  Osa vanhemmista kokee syyllisyyttä lastensa letkuravitsemuksesta, aivan kuin lapsi ei pystyisi enää nauttimaan tavallista ruokaa heidän epäonnistumisensa seurauksena. Ruokailu yhdessä on myös tärkeä osa vanhemman ja lapsen välisen tunnesiteen kehittymistä, ja vanhemmat voivat kokea menettävänsä jotakin letkuruokinnan kliinisen luonteen vuoksi.

  Vastuuntunne
  Omaiset epäilevät usein omaa kykyään huolehtia läheisensä letkuruokinnasta ja pohtivat toisinaan, onko heidän toimintansa parhaaksi läheiselle.

  Häpeä
  Huoli muiden ihmisten mielipiteestä voi myös vaikeuttaa letkuruokinnan hyväksymistä, sillä potilaat pelkäävät, että heitä pidetään epänormaaleina ja aletaan vältellä.

  Potilaiden ja omaisten huolenaiheet

  Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää ymmärtää potilaiden ja omaishoitajien tunteet ja huolenaiheet sekä letkuruokintaan liittyvät tarpeet. Pelkoa ja huolta on mahdollista lievittää esittämällä oikeita kysymyksiä ja tarjoamalla asianmukaista tietoa ja tukea, jonka avulla potilaat ja omaishoitajat oppivat hyväksymään letkuruokinnan osaksi elämäänsä ja selviytymään siitä ongelmitta kotona.

  Potilaat ja omaishoitajat kokevat päätöksen letkuruokinnan aloittamisesta usein arveluttavaksi, eikä se monesti ole ainoa uusi hoitomuoto, johon heidän on sopeuduttava. Letkuravitsemus saattaa vaikuttaa aluksi haastavalta ja tekniseltä, mutta se vaatii veronsa myös tunnetasolla.

  Potilaiden ja omaisten yleisiä huolenaiheita:

  Potilaiden ja omaisten huolia voi lukea myös potilaiden usein kysytyistä kysymyksistä.

  Tuntemattoman pelko
  Jos potilaan on vaikea hyväksyä letkuravitsemusta, pääasiallisena syynä on usein tiedon puute. Potilas voi kyseenalaistaa letkuruokinnan tarpeellisuuden ja ihmetellä, miksi hänelle on valittu tietty syöttöletku ja kuinka kauan hänen on oltava letkuruokinnassa. Hän voi myös olla huolissaan siitä, kuinka letkuravitsemus onnistuu kotona ja mitä hänen tulisi tehdä, jos jokin menee vikaan.

  Normaali arki
  Potilaat ja omaiset ovat huolissaan myös letkuravitsemuksen vaikutuksesta tavalliseen arkeen ja erityisesti siitä, millä tavoin se rajoittaa elämää. Letkuruokinta näyttäytyy pelottavana, sillä se voi olla aikaa vievää, rajoittaa liikkumista ja muuttaa seuraelämää merkittävällä tavalla.

  Tavallisen ruuan kaipuu
  Letkuruokinnan myötä potilas ei voi enää aterioida ja nauttia hyvästä ruuasta entiseen tapaan, mikä on aiemmin ollut hänelle tärkeä ja normaali osa elämää. Hänen voi olla vaikea kohdata sitä tosiasiaa, ettei tavallinen ruokailu onnistu välttämättä enää koskaan. Kyvyttömyys tavalliseen ruokailuun saatetaan kokea rajoittavan myös yhdessäoloa ystävien ja perheen kanssa.

  Syyllisyys ja menetyksen tunne
  Osa vanhemmista kokee syyllisyyttä lastensa letkuravitsemuksesta, aivan kuin lapsi ei pystyisi enää nauttimaan tavallista ruokaa heidän epäonnistumisensa seurauksena. Ruokailu yhdessä on myös tärkeä osa vanhemman ja lapsen välisen tunnesiteen kehittymistä, ja vanhemmat voivat kokea menettävänsä jotakin letkuruokinnan kliinisen luonteen vuoksi.

  Vastuuntunne
  Omaiset epäilevät usein omaa kykyään huolehtia läheisensä letkuruokinnasta ja pohtivat toisinaan, onko heidän toimintansa parhaaksi läheiselle.

  Häpeä
  Huoli muiden ihmisten mielipiteestä voi myös vaikeuttaa letkuruokinnan hyväksymistä, sillä potilaat pelkäävät, että heitä pidetään epänormaaleina ja aletaan vältellä.

  Potilaiden tukeminen kotiuttamisvaiheessa
  1

  Potilaiden tukeminen kotiuttamisvaiheessa

  Kun letkuravitsemuksen aloittanut potilas on aika kotiuttaa sairaalasta, hän voi ahdistua. Ajatus letkuruokinnasta saattaa tuntua vieläkin hieman oudolta, ja yhtäkkiä hänen onkin selvittävä siitä yksin sairaalan turvaverkon ulkopuolella.

  Kuuntele tarkkaavaisesti
  Letkuruokinnan lisäksi potilaasi yrittävät ehkä sopeutua elämään myös uusien sairauksien kanssa. Tilanne voi tuntua niin hämmentävältä, etteivät he tiedä mitä kysyä. Potilaat voivat myös pitää mahdolliset kysymykset omana tietonaan halutessaan vaikuttaa valmiilta kotiutumaan. Useiden konsultoivien lääkärien tapaaminen päivien tai viikkojen aikana on myös saattanut hämmentää heitä.

  Miten voit olla avuksi tässä tilanteessa? Anna potilaillesi mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kuuntele heidän huoliaan tarkkaavaisesti. Kaikki potilaat ja omaishoitajat ovat yksilöitä omine murheineen. Voit tarjota asianmukaista tietoa ja tukea vain kuuntelemalla tarkasti.

  Kerro potilaallesi kenen puoleen kääntyä
  Selvitä potilaalle, mihin terveydenhuollon ammattilaiseen missäkin tilanteessa tulee ottaa yhteyttä ja keitä he ovat. Potilaiden ja omaishoitajien tulisi tuntea tai tietää seuraavat henkilöt:

  Potilaallesi tärkeät henkilöt:

  Ohjaa potilaat oikean tuen pariin
  Kotiutettavan potilaan on tärkeää tuntea, ettei hän jää yksin ja vaille tukea. Potilaiden ja omaishoitajien tarpeet ovat yksilöllisiä, joten heille on hyvä kertoa kaikesta saatavilla olevasta tuesta.

  Letkuruokinnassa olevasta lapsesta huolehtivien vanhempien parisuhde voi joutua koetukselle. Joillakin voi olla tarvetta terapialle, ja jotkut saavat riittävästi tukea vertaisryhmistä tai potilaiden keskustelupalstoilta. Auta potilaita ja omaishoitajia löytämään lähialueeltaan heille parhaiten sopivat palvelut.