Letkuravitsemus kotona

Letkuravitsemus kotona

Letkuravitsemus kotona

  Letkuravitsemuksen aloittaminen ja letkuruokinta kotona

  Kun olet päättänyt terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, että letkuruokinta on paras ratkaisu sinulle tai läheisellesi, ja tiedostat kaikki siihen liittyvät edut, riskit, toimenpiteet ja vaikutukset, letkuruokintaa voidaan alkaa valmistella.

  Painiskelet tällä hetkellä todennäköisesti monien asioiden kanssa. Muut sairaudet ja hoidot, perhe- ja työvelvoitteiden järjestäminen sairaala-aikana tai henkinen uupumus voivat vaatia veronsa. Tilanne saattaa tuntua ylivoimaiselta, mutta sinulle pyritään tarjoamaan mahdollisimman hyvää tukea aloittaessasi letkuruokinnan sairaalassa ja kotiutuessasi.

  Terveydenhuollon ammattilaiset kertovat sinulle, kuinka syöttöletku asetetaan sairaalassa sekä opastavat välineissä ja niiden käytössä, minkä avulla pääset alkuun. Luotte yhdessä sinulle tai läheisellesi parhaiten sopivan letkuruokintarutiinin, joka sisältää annostelun ja ruokintavälit. Lisäksi saat vaiheittaisen letkuruokintaoppaan ja henkilökohtaista opastusta, kunnes koet hallitsevasi oikean tekniikan.

  Letkuravitsemuksen aloittaminen ja letkuruokinta kotona

  Kun olet päättänyt terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, että letkuruokinta on paras ratkaisu sinulle tai läheisellesi, ja tiedostat kaikki siihen liittyvät edut, riskit, toimenpiteet ja vaikutukset, letkuruokintaa voidaan alkaa valmistella.

  Painiskelet tällä hetkellä todennäköisesti monien asioiden kanssa. Muut sairaudet ja hoidot, perhe- ja työvelvoitteiden järjestäminen sairaala-aikana tai henkinen uupumus voivat vaatia veronsa. Tilanne saattaa tuntua ylivoimaiselta, mutta sinulle pyritään tarjoamaan mahdollisimman hyvää tukea aloittaessasi letkuruokinnan sairaalassa ja kotiutuessasi.

  Terveydenhuollon ammattilaiset kertovat sinulle, kuinka syöttöletku asetetaan sairaalassa sekä opastavat välineissä ja niiden käytössä, minkä avulla pääset alkuun. Luotte yhdessä sinulle tai läheisellesi parhaiten sopivan letkuruokintarutiinin, joka sisältää annostelun ja ruokintavälit. Lisäksi saat vaiheittaisen letkuruokintaoppaan ja henkilökohtaista opastusta, kunnes koet hallitsevasi oikean tekniikan.

  Syöttöletkun asettaminen
  1

  Syöttöletkun asettaminen

  Jotta letkuruokinta voidaan aloittaa, syöttöletku on asetettava vatsalaukkuun nenän kautta tai vatsanpeitteiden läpi. Vaadittu toimenpide riippuu letkutyypistä, joita ovat nenämahaletku (nasogastrinen letku), nenäohutsuoliletku (nasojejunaalinen letku), PEG-letku ja PEG/J-letku.

  PEG- tai PEG/J-letkun asettaminen

  PEG- tai PEG/J-letku eli gastrostomialetku asetetaan vatsalaukkuun leikkaussalissa. Toimenpide voidaan suorittaa kahdella eri tavalla:

  • Endoskopia

   Gastrostomialetku voidaan asettaa paikoilleen endoskoopin eli tähystimen avulla. Tätä toimenpidettä kutsutaan perkutaaniseksi endoskooppiseksi gastrostomiaksi (PEG). Endoskooppi on pitkä ja kapea letku, jonka päässä on kamera ja valaisin. Se viedään suun ja nielun kautta mahalaukkuun. Kirurgi asettaa syöttöletkun vatsalaukkuun endoskoopin avulla ja kiinnittää sen paikoilleen. Aikuisille PEG asetetaan yleensä aina endoskopiassa.
  • Leikkaus

   Letku voidaan asettaa paikoilleen myös kirurgisesti. Kirurgi tekee vatsanpeitteisiin viillon ja asettaa syöttöletkun suoraan vatsalaukkuun. Tämän jälkeen leikkaushaava ommellaan umpeen letkun ympäriltä.

  Ennen toimenpidettä

  Lääkäri keskustelee leikkauksesta kanssasi etukäteen, selittää toimenpiteen kulun ja pyytää sinua allekirjoittamaan suostumuslomakkeen leikkausta varten. Jos toimenpiteen ajaksi nukutetaan, nukutuslääkäri voi käydä luonasi kertomassa nukutuksesta. Sen avulla varmistetaan, että olet syvässä unessa koko toimenpiteen ajan. Terveydentilasi saatetaan varmistaa verinäytteellä ennen leikkausta, ja saat tietää, kuinka kauan sinut pidetään sairaalassa ja kuinka yksilöllisistä ravitsemustarpeistasi huolehditaan leikkauksen jälkeen. 

  Toimenpiteen jälkeen

  Kun olet herännyt nukutuksesta, sinut viedään takaisin osastolle. Olosi voi olla nukutuksen jäljiltä tokkurainen tai uninen, ja saatat joutua tiputukseen päiväksi tai pariksi leikkauksen jälkeen. Joissakin tapauksissa saatat kuitenkin päästä kotiin jo muutaman tunnin kuluttua. Varmista lääkäreiltäsi, kuinka kauan sinun on oltava sairaalassa leikkauksen jälkeen.

  Gastrostomialetkun ympärillä oleva ihoalue voi punoittaa tai siitä voi tihkua eritettä, minkä pitäisi rauhoittua muutaman päivän kuluessa. Mahdollista kipua voidaan lievittää lievillä kipulääkkeillä. Kun lääkäri toteaa toipumisen edistyvän hyvin, letkuruokinta voidaan aloittaa uuden letkun kautta. Ruokinta voidaan aloittaa jo saman päivän aikana tai enintään kolmen päivän kuluttua PEG-letkun asettamisesta. Pääset kotiin, kun letkuravinnon sopivuus on varmistettu. Tämä vie tavallisesti kolmesta viiteen päivää tai kauemmin, jos terveydentilasi on heikko tai koet tarvitsevasi lisää harjoitusta letkuruokintavälineiden käytössä.

  Nenämahaletkun tai nenäohutsuoliletkun asettaminen

  Nenämahaletku ja nenäohutsuoliletku on tarkoitettu lyhytaikaiseen, korkeintaan 6–8 viikon letkuruokintaan mahalaukkuun. Ne on valmistettu pehmeistä ja ihoystävällisistä materiaaleista, jotka on suunniteltu tekemään letkuravitsemuksesta mahdollisimman miellyttävää. Toimenpiteen saa suorittaa vain asiantunteva terveydenhuollon ammattilainen. 

  Ennen toimenpidettä

  Terveydenhuollon ammattilainen keskustelee kanssasi toimenpiteestä, selittää toimenpiteen kulun ja pyytää suostumuksen toimenpiteen suorittamiseen. Sinut autetaan mahdollisuuksien mukaan mukavaan kohoasentoon tai tyynyillä tuettuun puoli-istuvaan asentoon. Syöttöletkun sopiva pituus arvioidaan mittaamalla syöttöletkun avulla välimatka nenänpäästä korvalehden kautta rintalastan alaosassa olevan miekkalisäkkeen kärkeen. Terveydenhuollon ammattilainen merkitsee senttimetrilukeman muistiin. Nenä niistetään ennen toimenpiteen aloittamista. 

  Toimenpide

  Terveydenhuollon ammattilainen valitsee toivomasi sieraimen tai sen sieraimen, jonka kautta on helpompi hengittää. Sierainta on kuitenkin hyvä vaihtaa aina letkunvaihdon yhteydessä. Syöttöletku viedään varovasti valittuun sieraimeen. Toimenpide tehdään hitaasti ja rauhallisesti. Sinua pyydetään nielemään juomalla pieniä kulauksia vettä, jos veden antamiselle suun kautta ei ole estettä ja nesteiden nieleminen on turvallista. Letkua viedään rauhassa syvemmälle, kunnes aiemmin mitattu senttimetrimerkintä on sieraimen kohdalla.

  Toimenpiteen jälkeen

  Letkun paikalleen asettamisen jälkeen sijainti tarkistetaan joko röntgenkuvalla tai pH-testillä, jossa arvioidaan mahan sisällön happamuus. Happamuus testataan pH-liuskalla. Kun letkun oikea sijainti on varmistettu, letku teipataan kiinni poskelle ja toinen pää viedään korvan taakse.  

  2

  Välineet ja niiden käytön opettelu

  Syöttöpumput, ravinnonsiirtolaitteet, tarvikkeet ja ruiskut

  Pidä syöttöpumpun käyttöohjeet aina käsillä ja käy ne läpi hoitajan kanssa ennen sairaalasta lähtöä, jotta pystyt huolehtimaan syöttöpumpun toimintakunnosta. Useimmissa käyttöohjeissa on erilliset vianetsintäohjeet toimintahäiriön tai hälytyksen varalta.

  Saat kotiutuessa myös ravinnonsiirtolaitteet ja muut mahdolliset tarvikkeet muutamaksi ensimmäiseksi päiväksi. Terveydenhoitohenkilökunta tekee sinulle hoitotarvikelähetteen, jolla saat tarvittavan välineistön paikallisesta hoitotarvikejakelustasi. On tärkeää varmistaa, että terveyskeskus tai apteekki uusii lähetteen hyvissä ajoin ennen kuin edelliset on käytetty loppuun.

  Terveydenhoitohenkilökunta tekee hoitotarvikelähetteen myös ruiskuille, jotka saat hoitotarvikejakelustasi. Saat sairaalasta mukaasi pienen erän ruiskuja, jonka avulla pärjäät tilauksesi saapumiseen saakka.

  Letkuravinto

  Saat tyypillisesti pienen määrän letkuravintovalmisteita mukaan kotiutumisen yhteydessä. Saat myös reseptin paikalliseen apteekkiin. Muista uusia resepti ja pyytää apteekkia uusimaan letkuravintotilauksesi muutamaa päivää ennen kuin kotonasi olevat ravintovalmisteet loppuvat.

  3

  Letkuravinnon annostelutapa ja aikataulu

  Ravitsemusterapeutti valitsee sopivan letkuravintovalmisteen ja annostelutavan potilaan pituuden, painon, fyysisen aktiivisuuden ja muiden asiaankuuluvien seikkojen perusteella.

  Annostelutavat:

  • Jatkuva syöttö:

   Letkuravintovalmiste annetaan hitaasti useamman tunnin kuluessa. Tämä tapahtuu ravinnon annostelunopeutta säätelevän pumpun avulla tai ilman pumppua, missä tapauksessa ravinto kulkee ravinnonsiirtolaitteen läpi painovoiman vaikutuksesta. Jatkuva syöttö sopii kaikkiin vuorokauden aikoihin. Annostelunopeus on haastavampaa säätää painovoimaan perustuvassa syötössä, ja ravintovalmiste saattaa vahingossa päästä virtaamaan vapaasti, mikä voi johtaa komplikaatioihin. Tästä syystä monet suosivat paremmin hallittavissa olevaa pumppuannostelua.
  • Annossyöttö:

   ravintovalmiste annetaan pieninä (esim. 200 ml:n) annoksina useita kertoja päivän aikana pumpun tai käsivaraisen annostelun avulla.
  • Yhdistelmäsyöttö:

   Annostelutavaksi voidaan valita kahden edellä mainitun yhdistelmä potilaan tai omaishoitajan toivomuksesta tai päivärytmin mukaan, mikäli lisää letkuruokinnan joustavuutta. Annostelurutiinin muutoksesta on aina keskusteltava ensin lääkärin kanssa. Lääkäri tai ravitsemusterapeutti auttaa määrittämään sopivan annostelurutiinin.

  Letkuruokintasuunnitelma

  Voit ehdottaa ravitsemusterapeutille letkuruokintasuunnitelman laatimista sairaalassa ollessasi. Sen avulla saat paremman käsityksen letkuruokinnan arjesta.

  Tyypillisen letkuruokintasuunnitelman sisältö:

   

  Vaiheittainen letkuravitsemusopas
  4

  Vaiheittainen letkuravitsemusopas

  Terveydenhuollon ammattilainen huolehtii siitä, että saat perusteellisen opastuksen letkuruokintaan sairaalassa. Suurta tietomäärää voi kuitenkin olla vaikea omaksua siirtymävaiheessa. Tällä sivulla on muistin tueksi perusteelliset letkuruokintaohjeet, jotka opastavat ruokinnassa vaihe vaiheelta. Voit myös ladata aikuisille tarkoitetut ohjeet tai lasten vanhemmille tarkoitetut ohjeet. Noudata aina ensisijaisesti terveydenhoitohenkilökunnalta saamaasi ohjeistusta.

  Valmistelu

  Tarvittavat välineet:

  Huolehdi puhtaudesta ennen pumpun käyttöä:

  1. Pese kätesi ja kuivaa ne puhtaalla pyyhkeellä.

  2. Puhdista kaikki työtasot.

  3. Ota letkuravintovalmiste ja ravinnonsiirtolaite ja ruisku esiin.

  4. Pese kätesi ja kuivaa ne puhtaalla pyyhkeellä.

  5. Valmistele letkuruokinnan aloittaminen puhtaalla alustalla.

  Ennen ravintovalmisteen tai lääkkeen annostelua letku on huuhdeltava steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä 20 millilitran (tai suuremman) ruiskun avulla, jotta paine ja veden määrä pysyvät sopivina. Ravitsemusterapeutti kertoo, mikä on riittävä veden määrä. 

  Pumppusyöttö

  Pumppusyöttöön tarvittavat välineet​:

  1. Letkuravintovalmiste

  2. Ravinnonsiirtolaite

  3. Ruisku (≥ 20 ml)

  4. Pumppu

  Voit lukea tarkemmat pumppusyöttöä koskevat ohjeet pumpun käyttöoppaasta.

  5

  Lääkkeiden ottaminen

  Osa syöttöletkua käyttävistä henkilöistä tarvitsee lääkkeitä. Lääkkeiden ottaminen neuvotaan sinulle ennen sairaalasta lähtöä.

  Jos tarvitset lääkkeitä:
  Koska syöttöletku on tarkoitettu kuljettamaan ainoastaan nesteitä, lääkkeestä on suositeltavaa hankkia nestemäinen tai liukeneva versio tabletin murskaamisen tai liuottamisen sijasta. Varmista lääkemääräyksen antaneelta lääkäriltäsi tai sinua neuvovalta terveydenhuollon ammattilaiselta, miten lääkkeet tulee annostella syöttöletkuun, sillä annostelutapa vaihtelee lääkkeittäin ja syöttöletkun mukaan